Spis treści

1. Informacje o programie

 

Ogólnopolski Program Profilaktyki Pierwotnej i Wczesnego Wykrywania Reumatoidalnego Zapalenia Stawów został opracowany z udziałem Ministerstwa Zdrowia i jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (program polityki zdrowotnej nr POWR.05.01.00-IP.05-00-017/17). Celem programu jest poprawa wczesnej wykrywalności RZS w celu zapewnienia utrzymania lub powrotu do aktywności zawodowej chorych na RZS spośród grupy docelowej programu. Realizacja programu obejmuje współpracę lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) ze specjalistą reumatologiem, przyjmującym pacjenta w ośrodku wczesnej diagnostyki zapalenia stawów. W zakresie realizacji projektu lekarz POZ przeprowadza 2 wizyty finansowane w ramach programu. Do wizyt kwalifikują się pacjenci z bólem i obrzękiem przynajmniej jednego stawu na podstawie kryteriów przesiewowych programu.

 

 

Wróć na górę

2. Informacje dla pacjentów

 

 

Reumatoidalne zapalenie stawów to przewlekła układowa choroba tkanki łącznej o podłożu immunologicznym. Etiologia RZS nie jest wciąż wystarczająco poznana, a w patogenezie tego schorzenia odgrywają rolę takie czynniki jak:

– zakażenia;

– czynniki genetyczne;

– czynniki środowiskowe (np. palenie tytoniu).

RZS charakteryzuje się zapaleniem przeważnie symetrycznych stawów – przede wszystkim drobnych stawów rąk i stóp, któremu towarzyszy bolesność stawu podczas ucisku, obrzęk stawu i tkanek okołostawowych, wysięk w stawie – bez zaczerwienienia skóry. Bólom i obrzękom stawów ponadto towarzyszy sztywność poranna, wywołana gromadzeniem się płynu obrzękowego w zmienionych zapalnie tkankach podczas snu. Obserwuje się także występowanie zmian ogólnoustrojowych (stany podgorączkowe, bóle mięśni, uczucie zmęczenia, brak łaknienia, utrata masy ciała).

Epidemiologia

W przebiegu RZS może dojść do uszkodzenia narządów wewnętrznych, m.in. nerek, serca, płuc i oczu. U chorych na RZS znacznie częściej dochodzi do zakażeń: 4-krotnie częściej do zakażeń gruźlicą, 2-ktotnie częściej zakażenie półpaścem. RZS zwiększa ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych, które są najczęstszą przyczyną zgonów. Zaobserwowano ponadto zwiększone ryzyko wystąpienia choroby limfoproliferacyjnej i depresji. Stopniowo RZS prowadzi do niepełnosprawności, inwalidztwa oraz przedwczesnej śmierci.

Obraz kliniczny i rozpoznanie RZS

W przebiegu RZS występują charakterystyczne objawy takie jak: ból i symetryczne obrzęki drobnych stawów rąk i stóp z towarzyszącą sztywnością poranną, często wielogodzinną. Mogą występować również objawy ogólne: stany podgorączkowe, osłabienie i uczucie przewlekłego zmęczenia.

W badaniach laboratoryjnych najczęściej stwierdza się przyśpieszone opadanie krwinek czerwonych (OB), zwiększone stężenie białka CRP, ponadto w aktywnych postaciach choroby może pojawić się niedokrwistość z nadpłytkowością.

Serologicznymi markerami RZS są czynnik reumatoidalny (RF) i przeciwciała przeciw cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi (anti cyclic citrullinated peptide antibodies – ACPA). Standardowo wykonuje się badania radiologiczne porównawcze rąk i stóp (obu jednocześnie). Zmiany radiologiczne (nadżerki, geody, osteoporoza przystawowa, deformacje stawów) pojawiają się po pewnym czasie trwania choroby i występują szybciej w jej agresywnym przebiegu.

Badanie ultrasonograficzne stawów (USG) oraz rezonans magnetyczny (MRI) pozwalają na wczesne „przedradiologiczne” wykrycie zmian sugerujących początkowy okres RZS, gdy proces zapalny toczy się w tkankach miękkich, w błonie maziowej oraz szpiku.

Następstwa RZS

RZS jest chorobą, która powoduje skrócenie życia w związku z licznymi schorzeniami współistniejącymi. Na początku choroby ponad połowa chorych ma przynajmniej jedną chorobę współistniejącą, a po 5 latach jej trwania problem dotyczy już 94% chorych. Najczęściej RZS współtowarzyszy: nadciśnienie tętnicze, astma, choroby endokrynologiczne, cukrzyca, niedoczynność tarczycy, osteoporoza, nadczynność przytarczyc, nowotwory, zawał serca, udar/niedokrwienie mózgu. RZS doprowadza również do częstego występowania depresji

 

Pacjenci, którzy odpowiedzą TAK na przynajmniej 6 spośród 11 pytań proszeni są o zgłaszanie się do swoich placówek POZ dostępnych na stronie lub bezpośrednio do:

SANUS Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.

37-450 Stalowa Wola

ul. Wojska Polskiego 5

Ilość miejsc dla osób zgłaszających się bezpośrednio do SANUS Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. ograniczona

 

Wróć na górę

3. Informacje dla lekarzy

 

 

Wróć na górę

4. Konkurs dla lekarzy POZ

 

NABÓR PLACÓWEK POZ

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż od 27 listopada 2017 trwa nabór placówek POZ do udziału w projekcie profilaktyki reumatoidalnego zapalenia stawów pn. „Profilaktyka i diagnostyka Reumatoidalnego Zapalenia Stawów w Polsce południowo-wschodniej”, dzięki któremu Państwa przychodnia może uzyskać dodatkowe wynagrodzenie za diagnostykę pacjentów z wczesnymi objawami RZS. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Korzyści z przystąpienia do projektu:

  • wynagrodzenie za każdego pacjenta w wczesnymi objawami RZS (96 zł brutto)
  • bezpłatne szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek w zakresie wczesnego rozpoznawania i leczenia RZS
  • bezpłatne warsztaty tematyczne dla lekarzy
  • szybka ścieżka diagnostyczna dla pacjentów – dzięki współpracy z naszym szpitalem
  • poprawa wizerunku placówki

Do projektu może przystąpić każda placówka poz z województwa podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i małopolskiego.

Przychodnie chcące realizować projekt muszą wyznaczyć minimum 2 osoby (lekarzy,pielęgniarki), w tym co najmniej jednego lekarza i jedną pielęgniarkę do udziału w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym wczesnego rozpoznawania i leczenia RZS. Szkolenie oraz warsztaty będą prowadzone przez specjalistów w dziedzinie chorób reumatologicznych. Szczegóły dotyczące zapisu na szkolenia znajdziecie Państwo poniżej.

Realizacja badań przesiewowych przez lekarzy będzie odbywać się w trakcie dwóch wizyt pacjenta w POZ i będzie polegała na przeprowadzeniu badania podmiotowego i przedmiotowego oraz podstawowych badań laboratoryjnych (OB, CRP i Morfologia). Za każdą wizytę podmiot uzyska wynagrodzenie w wysokości 48 złczyli za jednego pacjenta z wczesnymi objawami RZS przychodnia otrzyma wynagrodzenie w wysokości 96 zł brutto.

Pacjenci, u których podczas drugiej wizyty zostaną potwierdzone objawy RZS w trybie pilnym mają zagwarantowaną wizytę u specjalisty i pogłębione badania diagnostyczne w SANUS Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o., 37-450 Stalowa Wola, ul. Wojska Polskiego 5

UWAGA!!!
Pierwszy termin składania deklaracji trwa do dnia 8.12.2017 r.

W miarę wolnych miejsc będą ogłaszane kolejne


Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy – (dostępny do pobrania poniżej) należy wysłać na adres mailowy rzs@sanus.med.pl lub faksem pod nr +48 15 843 14 17 Oryginały dokumentów należy dostarczyć do biura (ul. Wojska Polskiego 5, 37-450 Stalowa Wola) lub przesłać pocztą na powyższy adres. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera za datę dostarczenia dokumentów uznaje się datę ich wpływu do biura.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decydować będzie kolejność wpływu kompletu dokumentów na skrzynkę mailową/faxem lub oryginałów zgodnie z postanowieniami regulaminu (do pobrania poniżej).

Szczegółowych informacji o projekcie udziela koordynator projektu Andrzej Rejzerewicz, tel.: +48 602 773 760, mail: rzs@sanus.med.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

Obecnie trwa ciągły nabór deklaracji placówek POZ chętnych do udziału w projekcie

Dokumenty do pobrania:

Opis programu

wzór umowy

regulamin konkursu

deklaracja przystąpienia

zgoda na publikację

opis wizyty lekarza POZ

 

Wróć na górę

5. Lista placówek POZ

 

Lista placówek będzie aktualizowana na bieżąco w miarę podpisywania umów z placówkami.

 

Lp.

Nazwa podmiotu leczniczego POZ, współpracującego w ramach programu profilaktycznego

Adres

Dni i godziny przyjęć pacjentów w podmiocie POZ

1 NZOZ 37-470 Zaklików, ul. Krzywa 66 poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00
2 NZOZ 37-447 Lipa, ul. Wojska Polskiego 15 poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00
3 NZOZ „REMEDIUM” 37-100 Łańcut, ul. Podzwierzyniec 41 poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00
4 NZOZ VITAE 37-110 Żołynia, ul. Rynek 17 poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00
5 Praktyka Lekarska Dorota Reizer 37-100 Łańcut, ul. Piłsudskiego 10 poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00
6 NZOZ Medyk Sp. z o.o. 37-450 Stalowa Wola, ul. Hutnicza 8 poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00
7 NZOZ Medyk Sp. z o.o. 37-450 Stalowa Wola, ul. Poniatowskiego 32 poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00
8 NZOZ Medyk Sp. z o.o. 37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4a poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00
9 NZOZ Medyk Sp. z o.o. 37-450 Stalowa Wola, ul. Energetyków 29 poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00
10 NZOZ Medyk Sp. z o.o. 37-450 Stalowa Wola, ul. Dąbrowskiego 3 poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00
11 NZOZ Medyk Sp. z o.o. 37-450 Stalowa Wola, ul. Okulickiego 36 poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00
12 SPGZOZ w Zaleszanach 37-415 Zbydniów, ul. Parkowa 8 poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00
13 SPGZOZ w Zaleszanach 37-415 Zaleszany, ul. Tadeusza Kościuszki 5 poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00
14 SPGZOZ w Zaleszanach 37-416 Turbia 14 poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00
15 SPZOZ 37-450 Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 2 poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00
16 SPZOZ w Bojanowie 37-433 Bojanów, ul Parkowa 6 poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00
17 SPZOZ w Bojanowie 37-433 Przyszów Zapuście 24 poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00
18 Indywidualna Praktyka Lekarska Małgorzata Szczęch 37-126 Medynia, ul. Głogowska 557 poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00
19 NZOZ Przychodnia Lekarska Lesław Szot 34-600 Limanowa, ul. Piłsudskiego 12 poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00
20 RENI-MED. Łąckie Centrum Medyczne 33-390 Łącko 53 poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00
21 SPZOZ 27-530 Ożarów, ul. Spacerowa 10 poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00
22 SPZOZ 27-521 Jakubowice 48 poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00
23 NZOZ w Dwikozach 27-620 Dwikozy, ul. Spółdzielcza 6 poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00
24 NZOZ B.KWIATKOWSKA, A.POLAK, M.WILCZYŃSKA 39-450 Baranów Sandomierski, ul. Zamkowa 24 poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00
25 SPZOZ w Bodzentynie 26-010 Bodzentyn, ul. Ogrodowa 1 poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00
26 SPZOZ w Bodzentynie 36-010 Bodzentyn, ul. Stara Wieś 28 poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00
27 SPZOZ w Bodzentynie 26-010 Święta Katarzyna, ul. Żeromskiego 5 poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00
28 Przychodnia „NA ZIELNEJ” 26-110 Skarżysko Kamienna, ul. Zielna 12 poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00
29 NZOZ Polimed 39-400 Tarnobrzeg, ul. 1-go maja 1 poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00
30 SPZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Kamieniu 33-053 Kamień, Nowy Kamień 20 poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00
31 NZOZ w Nisku 37-400 Nisko, ul. Sandomierska 18B poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00
32
33
34

 

Wróć na górę

6. Terminy szkoleń dla lekarzy POZ

 

Terminy szkoleń

Lp.

Miejscowość

Województwo

Miejsce spotkania

Termin Spotkania

Godzina spotkania

1.

Kielce

świętokrzyskie

Restauracja „Siedem Pokus”
aleja Na Stadion 365, 25-127 Kielce

27.11.2018 r.

17:30

2.

Tarnów małopolskie Restauracja Soprano Mościckiego 6, 33-100 Tarnów 20.03.2019r. 18.00

3.

Ostrowiec Świętokrzyski świętokrzyskie Hotel RED
Kuźnia 75,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
5.04.2019r. 18:30

 

 

Wróć na górę

7. Terminy szkoleń dla pielęgniarek POZ

 

 

Terminy szkoleń

 

Lp.

Miejscowość

Województwo

Miejsce spotkania

Termin Spotkania

Godzina spotkania

1.

Kielce

świętokrzyskie

Restauracja „Siedem Pokus”
aleja Na Stadion 365, 25-127 Kielce

27.11.2018 r.

17:30

2.

Tarnów małopolskie Restauracja Soprano Mościckiego 6, 33-100 Tarnów 20.03.2019r. 18.00

3.

Ostrowiec Świetokrzyski świętokrzyskie Hotel RED
Kuźnia 75,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
5.04.2019 r. 18:30

 

 

Wróć na górę

8. Kontakt

 

SANUS Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.

37-450 Stalowa Wola

ul. Wojska Polskiego 5

 

Nadzór merytoryczny

lek. med. Zbigniew Gola

specjalista reumatolog

tel. +48 607 283 595

fax +48 15 843 14 17

mail: golazbigniew@gmail.com

 

Koordynator projektu:

Andrzej Rejzerewicz

tel. +48 602 773 760

fax +48 15 843 14 17

mail: rzs@sanus.med.pl

 

Dział do spraw kontaktów z pacjentami i lekarzami POZ

Sekretariat

tel. +48 725 283 595

tel. +48 667 500 750

 

Wróć na górę Wróć na górę

10. Platforma e-learninogwa

 

Link do platformy ukaże się niebawem.

 

Wróć na górę

11. Tryb zgłaszania nieprawidłowości

 

Instytucja Zarządzająca PO WER realizując swoje obowiązki zobowiązuje się przestrzegać norm prawnych, etycznych na najwyższym poziomie, zasad rzetelności, obiektywizmu i uczciwości oraz pragnie być postrzegana jako instytucja przeciwna nadużyciom finansowym, w tym konfliktowi interesów i korupcji.

Zobowiązania takiego oczekuje się również od wszystkich Instytucji Systemu Realizacji PO WER, beneficjentów projektów PO WER oraz ich kontrahentów. W szczególności oczekuje się, że realizując swoje obowiązki będą oni przestrzegać zasad prawości, obiektywności, odpowiedzialności i uczciwości.

Zarówno w IZ PO WER, jak i w każdej Instytucji Pośredniczącej,wprowadzono jednolity system przeciwdziałania oraz zwalczania nadużyć finansowych, w tym konfliktu interesów i korupcji, który składa się z następujących elementów:zapobieganie nadużyciom finansowym, wykrywanie i zgłaszanie nadużyć finansowych odpowiednim służbom i instytucjom oraz raportowanie o tych nieprawidłowościach i korygowanie wydatków w przypadku powzięcia podejrzeń popełnienia nadużycia finansowego. Wprowadzenie powyższych rozwiązań rekomendowane jest także beneficjentom projektów PO WER.

IZ PO WER informuje, że będzie z pełną surowością i konsekwencją zwalczać wszelkie przypadki nadużyć finansowych, korzystając przy tym ze wsparcia odpowiednich służb i organów ścigania.  

 

Wróć na górę