Spis treści

1. Informacje o programie

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne w kierunku wykrycia raka piersi 2240 kobiet zamieszkujących teren woj. podkarpackiego (zwłaszcza obszar tzw. „białych plam”), szczególnie wśród kobiet, które nigdy nie wykonywały badań profilaktycznych w kierunku wykrycia raka piersi, zmierzające do utrzymania ich aktywności zawodowej.

Cel dotyczy konkretnego problemu niewystarczającej profilaktyki w zakresie wykrywania nowotworów piersi. Ze względu na niską świadomość społeczeństwa w zakresie istotności stosowania profilaktyki konieczne jest podjęcie działań zachęcających do badań. Utrzymanie dobrego stanu zdrowia jest również ważne z punktu widzenia utrzymania aktywności zawodowej opóźniając decyzję o opuszczeniu rynku pracy pracowników z długoletnią praktyką zawodową. Tak nakreślony cel główny rozwiązuje problem grupy docelowej projektu.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez następujące działania:

organizację spotkań informacyjno-edukacyjnych o charakterze lokalnym polegających na zachęcaniu kobiet do badań profilaktycznych,

prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych za pośrednictwem mediów społecznościowych, parafii, broszur edukacyjnych (koncentracja tych działań na obszarach stanowiących tzw. białe plamy),

kierowanie działań informacyjnych do pracodawców w celu zachęcenia ich do włączenia badań do pakietu badań wykonywanych podczas okresowych badań lekarskich pracowników,

niwelowanie barier powodujących niską zgłaszalność na badania profilaktyczne, poprzez zapewnieniu przejazdu; zapewnienie możliwości wykonywania badań w godzinach popołudniowych i w weekendy.

Wszystkie ww. działania podejmowane w ramach projektu przyczynią się do upowszechnienia profilaktyki, a tym samym zwiększenia szans na wykrycie zmian nowotworowych we wczesnym stadium, co pozwoli na ich skuteczne leczenie. Wczesne wykrycie ewentualnych zmian i podjęcie leczenia w jak najwcześniejszym stadium choroby przyczyni się do przywrócenia bądź utrzymania aktywności zawodowej grupy docelowej. Utrzymanie aktywności zawodowej na rynku pracy spowoduje zatrzymania cennego doświadczenia i wiedzy praktycznej starszych pracowników, stanowiących naturalny kapitał każdego przedsiębiorstwa. Zachowanie dobrego stanu zdrowia w powiązaniu z podjętymi działaniami profilaktycznymi będzie sprzyjało opóźnieniu decyzji o opuszczeniu rynku pracy.

Wróć na górę

2. Informacje dla pacjentów

 

SANUS Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.

zaprasza do udziału w projekcie

„Program profilaktyki raka piersi dla mieszkańców Województwa Podkarpackiego”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy

Działanie 7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie

 

kobiety wieku aktywności zawodowej
(zarówno osoby zatrudnione jak i pozostające
bez zatrudnienia)

będące w grupie podwyższonego ryzyka tj. w grupie wiekowej 50 – 67

zamieszkujące teren województwa podkarpackiego

 

W ramach projektu oferujemy:

 

> realizację badań mammograficznych
> spotkania informacyjno-edukacyjne na temat profilaktyki raka piersi
> broszury informacyjno-edukacyjne
> materiały dydaktyczne

Udział w projekcie jest bezpłatny!

 

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem
(dostępne w zakładce: Pliki do pobrania) należy wysłać:

na adres mailowy mammografia@sanus.med.pl lub faksem pod nr +48 15 843 14 17

Oryginały dokumentów należy dostarczyć do biura ul. Wojska Polskiego 5,
37-450 Stalowa Wola lub przesłać pocztą na powyższy adres.

Wróć na górę

3. Informacje dla kadr POZ

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż od 19 lutego 2018 trwa nabór kadr POZ (lekarzy i pielęgniarek, osób współpracujących z NFZ ) do udziału w projekcie „Program profilaktyki raka piersi dla mieszkańców Województwa Podkarpackiego”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Korzyści z przystąpienia do projektu:

  • bezpłatne spotkania informacyjno – edukacyjne w zakresie profilaktyki raka piersi
  • dystrybucja broszur informacyjnych
  • poprawa wizerunku placówki

Do projektu mogą przystąpić kadry POZ z województwa podkarpackiego

 

Udział w projekcie jest bezpłatny!

 

Z uwagi na duże zainteresowanie udziałem w spotkaniach prosimy o wcześniejszą rejestrację e-mailową.

Zapisy dokonywane są pod adresem e-mailowym: agnieszka.dudek@sanus.med.pl

Wróć na górę

4. Informacje dla pracodawców

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż od 19 lutego 2018 trwa nabór przedsiębiorstw do udziału w projekcie „Program profilaktyki raka piersi dla mieszkańców Województwa Podkarpackiego”.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Korzyści z przystąpienia do projektu:

  • bezpłatne spotkania informacyjno – edukacyjne w zakresie profilaktyki raka piersi
  • dystrybucja broszur informacyjnych
  • poprawa wizerunku placówki

Do projektu mogą przystąpić pracodawcy mający siedzibę główną lub oddział w województwie podkarpackim

 

Udział w projekcie jest bezpłatny!

 

Z uwagi na duże zainteresowanie udziałem w spotkaniach prosimy o wcześniejszą rejestrację e-mailową.

Zapisy dokonywane są adresem e-mailowym: agnieszka.dudek@sanus.med.pl

Wróć na górę

5. Harmonogram spotkań informacyjno-edukacyjnych

 

Lp.

Miejscowość

Powiat

Miejsce spotkania

Termin spotkania

Godzina spotkania

1.

Bojanów

stalowowolski

Gminny Ośrodek Kultury Strażacka 1, 63-940 Bojanów

27.01.2018 r.

16:00

2.

Stalowa Wola

stalowowolski

Klub EMKA ul. Żwirki I Wigury 6, 37-450 Stalowa Wola

20.02.2018 r.

17:00

3.

Pysznica

stalowowolski

Dom Kultury w Pysznicy Wolności 277 37-403 Pysznica

01.03.2018 r.

16:00

4.

Bojanów

stalowowolski

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bojanowie ul. Parkowa 6 37-433 Bojanów

10.03.2018 r.

10:00

5.

Rudnik nad Sanem

niżański

Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem ul. Mickiewicza 41, 37-420

14.03.2018 r.

16:00

6.

Stalowa Wola

stalowowolski

SANUS Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 5 37-450 Stalowa Wola

07.04.2018 r.

10:00

7.

Sokołów Małopolski

rzeszowski

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu I Rekreacji w Sokołowie Małopolskim ul. Rzeszowska 29, 36-050 Sokołów Małopolski

19.04.2018 r.

15:00

8.

Zarzecze (Nisko)

niżański

Niżańskie Centrum Kultury “Sokół” – oddział w Zarzeczu ul. Mickiewicza 24, 37-400 Nisko – Zarzecze

24.04.2018 r.

16:00

9.

Ropczyce

ropczycko-sędziszowski

Dom Kultury w Witkowicach ul. Sucharskiego 101, 39-100 Ropczyce

27.04.2018 r.

10:00

10.

Gorzyce

tarnobrzeski

Gminny Ośrodek Kultury Plac Erazma Mieszczańskiego 10 39-432 Gorzyce

28.04.2018 r.

10:00

11.

Kąty Trzebuskie

rzeszowski

Świetlica – Kąty Trzebuskie 625, 36-050 Sokołów Małopolski

11.05.2018 r.

15:00

12.

Jeżowe

niżański

Remiza OSP Jeżowe Jeżowe 234 37-430 Jeżowe

16.05.2018 r.

15:00

13.

Domostawa

niżański

Dom Caritas Diecezji Sandomierskiej 37-404 Domostawa 16

18.05.2018 r.

12:00

14.

Nowosielec

niżański

Niżańskie Centrum Kultury Sokół Oddział w Nowosielcu 209 237-400 Nisko

21.05.2018 r.

15:00

15.

Majdan Golczański

niżański

Centrum Pielęgniarstwa Srodowiskowo-Rodzinnego I Rehabilitacji w Domostawie (filia) w Majdanie Golczańskim, ul. Majdan Golczański 61 37-405 Jarocin

28.05.2018 r.

12:00

16.

Nisko

niżański

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku ul. 3 maja 10 37-400 Nisko

01.06.2018 r.

8:00

17.

Kamień

rzeszowski

Remiza OSP ul. ul. Błonie 12, 37-400 Kamień

01.06.2018 r.

14:00

18.

Wilcza Wola

kolbuszowski

Remiza OSP ul. Zmysłowska 14 36-121 Wilcza Wola

02.06.2018 r.

9:00

19.

Stalowa Wola

stalowowolski

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli ul. Klasztorna 27 37-450 Stalowa Wola

03.06.2018 r.

14:00

20.

Stalowa Wola

stalowowolski

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli ul. Klasztorna 27 37-450 Stalowa Wola

13.06.2018 r.

17:00

21.

Stalowa Wola

stalowowolski

SANUS Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 5 37-450 Stalowa Wola

14.06.2018 r.

13:30

22.

Stalowa Wola

stalowowolski

SANUS Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 5 37-450 Stalowa Wola

15.06.2018 r.

13:30

23.

Kamień

Rzeszowski

Zespół Szkół im. Stanisława Kostki w Kamieniu Nowy Kamień 26, 36-053 Kamień

22.06.2018 r.

12:00

24.

Cholewiana Góra

niżański

Remiza OSP, Młynarze 27 Cholewiana Góra

28.06.2018 r.

15:00

25.

Radomyśl n/ Sanem

stalowowolski

Ośrodek Zdrowia, ul. Lubelska 2, Radomyśl nad Sanem

05.07.2018 r.

10:00

26.

Stalowa Wola

stalowowolski

SANUS Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 5 37-450 Stalowa Wola

30.07.2018 r.

13:00

27.

Krzeczowice

przeworski

Centrum Informacyjno Kulturalne (była szkoła podstawowa)

09.08.2018 r.

10:00

28.

Kańczuga

przeworski

Ul Parkowa 1, 37-220 Kańczuga

10.08.2018 r.

10:00

29.

Nisko

niżański

Sandomierska 68, 37-400 Nisko

26.09.2018 r.

10:00

30.

Nisko

niżański

Sandomierska 68, 37-400 Nisko

26.09.2018 r.

16:00

31.

Stalowa Wola

stalowowolski

SANUS Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 5 37-450 Stalowa Wola

27.09.2018 r.

7:00

32.

Tarnobrzeg

m. Tarnobrzeg

Przychodnia Specjalistyczna w Tarnobrzegu Adama Mickiewicza 34, 39-400 Tarnobrzeg

27.09.2018 r.

11:00

33.

Świlcza

rzeszowski

Świlcza 145B, 36-072 Świlcza

27.09.2018 r.

17:00

34.

Stalowa Wola

stalowowolski

SANUS Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 5 37-450 Stalowa Wola

28.09.2018 r.

08:00

35.

Stalowa Wola

stalowowolski

Restauracja “Słoneczna” Księdza Jerzego Popiełuszki 19, 37-450 Stalowa Wola

28.09.2019 r.

13:00

36.

Zaklików

stalowowolski

Ośrodek Zdrowia w Zaklikowie ul. Krzywa 66, Zaklików

04.10.2018 r.

14:00

37.

Rudnik nad Sanem

nizański

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Adama Mickiewicza 38, 37-420 Rudnik nad Sanem

22.11.2018 r.

16:00

38.

Nowa Dęba

tarnobrzeski

Samorządowy Dom Kultury w Nowej Dębie, Żeromskiego 2, 39-460 Nowa Dęba

17.12.2018 r.

15:30

39.

Tarnobrzeg

m. Tarnobrzeg

Dom Dziennego Pobytu w Tarnobrzegu,Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg

08.01.2019 r.

11:00

40.

Rzeszów

m. Rzeszów

Osiedlowy Dom Kultury “Tysiąclecia” Kochanowskiego 29, 35-208 Rzeszów

30.01.2019 r.

16:00

41.

Tyczyn

rzeszowski

Niepubliczny Żłobek “Maluszkowo”, Słoneczna 1, 36-020 Tyczyn

9.02.2019 r.

10:00

42.

Rzeszów

m. Rzeszów

Rzeszowski Dom Kultury filia Przybyszówka, Dębicka 170 35-503 Rzeszów

12.02.2019 r.

17:00

43.

Wielopole Skrzyńskie

ropczycko-sędziszowski

Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku, Wielopole Skrzyńskie 202, 39-110 Wielopole Skrzyńskie

16.02.2019 r.

17:00

44.

Leżajsk

leżajski

Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku, Mickiewicza 65, 37-300 Leżajsk

19.02.2019 r.

16:00

45.

Kamień

rzeszowski

Remiza OSP, Błonie 12, 36-053 Kamień

20.02.2019 r.

16:30

46.

Wysoka Łańcucka

łańcucki

Ośrodek Kultury w Wysokiej, Wysoka 81, 37-100 Wysoka

21.02.2019 r.

16:00

47.

Sadkowa Góra

mielecki

Dom Ludowy w Sadkowej Górze, 39-305 Sadkowa Góra

1.03.2019 r.

17:00

48.

Rzeszów

m. Rzeszów

Rzeszowski Dom Kultury filia Biała, Karola Wojtyły 164, 35-304 Rzeszów

5.03.2019 r.

19:00

49.

Błażowa

rzeszowski

Ośrodek Kultury w Błażowej, Armii Kraowej 17, 36-030 Błażowa

6.03.2019 r.

10:00

50.

Cmolas

kolbuszowski

Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie, Cmolas 212a, 36-105 Cmolas

8.03.2019 r.

18:00

51.

Gwoźnica Górna

strzyżowski

Dom Wiejski w Gwoźnicy Górnej, Gwoźnica Górna 470, 38-116 Gwoźnica Górna

11.03.2019 r.

17:00

52.

Niwiska

kolbuszowski

Gminny Ośrodek Kultury w Niwiskach, Niwiska 487, 36-147 Niwiska

13.03.2019 r.

16:00

53.

Górki

mielecki

Górki 85, 9-306 Górki Mieleckie

14.03.2019 r.

17:00

54.

Sadkowa Góra

mielecki

Dom Strażaka, Sadkowa Góra (Ujście), 39-305 Sadkowa Góra

15.03.2019 r.

17:30

55.

Sokołów Małopolski

rzeszowski

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

21.03.2019 r.

16:00

56.

Haczów

brzozowski

Gminny Ośrodek Kultury I Wypoczynku w Haczowie, Haczów 95, 36-213 Haczów

4.04.2019 r.

10:30

57.

Albigowa

łańcucki

Ośrodek kultury w Albigowej

27.04.2019 r.

14.00

58.

Braciejowa

dębicki

Dom Kultury w Braciejowej

7.05.2019 r.

18.00

59.

Brzeżnica

dębicki

Dom Kultury w Brzeźnicy

13.05.2019 r.

18.00

60.

Zawada

dębicki

Centrum Kulturalno Oświatowe Zawada

15.05.2019 r.

18.00

61.

Pustkowie Osiedle

dębicki

Centrum Kultury i Biblotek w Pustkowie Osiedlu

20.05.2019 r.

18.00

62.

Kosina

łańcucki

Ośrodek Kultury w Kosinie

21.05.2019 r.

11.00

63.

Kraczkowa

łańcucki

Ośrodek Kultury w Kraczkowej

21.05.2019 r.

16.00

64.

Podgrodzie

dębicki

Dom Kultury w Podgrodziu

22.05.2019 r.

18.00

65.

Połomia

strzyżowski

Dom Strażaka w Połomi

28.05.2019 r.

15.00

66.

Szebnie

jasielski

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach

11.06.2019 r.

12.00

67.

Brzezówka

ropczycko – sędziszowski

Dom Kultury w Brzezówce

11.06.2019 r.

17.00

69.

Ropczyce

ropczycko – sędziszowski

Centrum Kultury w Ropczycach – klub seniora

14.06.2019 r.

16.00

70.

Oparówka

strzyżowski

Dom Ludowy Opatówka

25.06.2019 r.

18.00

71.

Niebylec

strzyżowski

Gminny Ośrodek Kultury

26.06.2019 r.

15.00

72.

Jaszczurowa

strzeżowski

Dom Ludowy Jaszczurowa

26.06.2019r.

20.00

73.

Somina

łańcucki

Ośrodek Kultury w Sominie

26.07.2019

16.00

74.

Wróć na górę

6. Ogłoszenia o zamówieniach

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, iż od 4 grudnia 2017 trwa nabór na:

Wydruk broszur informacyjnych i materiałów edukacyjnych wraz z opracowaniem merytorycznym  i graficznym w ramach projektu Program profilaktyki raka piersi dla mieszkańców Województwa Podkarpackiego współfinansowanego ze  środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.6 Programy  profilaktyczne i zdrowotne w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

 

 

Protokół z przeprowadzenia procedury postępowania ofertowego z  dnia  15 grudnia 2017 roku dotyczący wydruku broszur informacyjnych i materiałów edukacyjnych wraz z opracowaniem merytorycznym i graficznym  w ramach projektu Program profilaktyki raka piersi dla mieszkańców Województwa Podkarpackiego

 

Protokół_broszury_15_grudnia_2017

 

Informujemy, iż 2 stycznia 2018 ogłoszono ponownie nabór na:

Wydruk broszur informacyjnych i materiałów edukacyjnych wraz z opracowaniem merytorycznym i graficznym w ramach projektu Program profilaktyki raka piersi dla mieszkańców Województwa Podkarpackiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

 

Zapytanie_ofertowe

Formularz ofertowy

Odpowiedź na zadane pytanie w dniu 2.01.2018r.:

Odpowiedź na pytanie 1

Zaktualizowane zapytanie ofertowe w dniu 2.01.2018r.:

Zapytanie ofertowe zaktualizowane

 

Informujemy, iż 2 stycznia 2018 ogłoszono nabór na:

Wynajem sal w ramach projektu Program profilaktyki raka piersi dla mieszkańców Województwa Podkarpackiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

 

Pliki do pobrania:

Zapytanie_ofertowe_wynajem_sal_2_stycznia_2018

Formularz_ofertowy_wynajem_sali

 

Protokół z przeprowadzenia procedury postępowania ofertowego z  dnia  11 stycznia  2018 dotyczący  wydruku broszur informacyjnych i materiałów edukacyjnych wraz z opracowaniem merytorycznym  i graficznym  w ramach projektu Program profilaktyki raka piersi dla mieszkańców Województwa  Podkarpackiego

 

Protokół_broszury_11_stycznia_2018

 

Protokół z przeprowadzenia procedury postępowania ofertowego z  dnia  11 stycznia  2018 dotyczący  wynajmu sal w ramach projektu Program profilaktyki raka piersi dla mieszkańców Województwa  Podkarpackiego

 

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA PROCEDURY z 11 stycznia 2018 r. WYNAJEM SAL

 

Informujemy, iż 16 stycznia 2018 ogłoszono nabór na:

Wybór usług prowadzenia spotkań informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki raka piersi w ramach projektu Program profilaktyki raka piersi dla mieszkańców Województwa Podkarpackiego

 

Pliki do pobrania:

Zapytanie_ofertowe_wybór_trenera

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 Wzór umowy

 

 

Informujemy, iż 17 stycznia 2018 ogłoszono ponownie nabór na:

Koszt wydruku broszur informacyjnych i materiałów edukacyjnych wraz z opracowaniem merytorycznym i graficznym w ramach projektu Program profilaktyki raka piersi dla mieszkańców Województwa Podkarpackiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

 

Pliki do pobrania:

Zapytanie_ofertowe – 17 stycznia 2018 r.

Formularz ofertowy

 

Informujemy, iż 17 stycznia 2018 ogłoszono ponownie nabór na:

Wynajem sal w ramach projektu Program profilaktyki raka piersi dla mieszkańców Województwa  Podkarpackiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

 

Pliki do pobrania:

Zapytanie_ofertowe_wynajem_sal_17_stycznia_2018

Formularz_ofertowy_wynajem_sali

 

 

Protokół z przeprowadzenia procedury postępowania ofertowego z  dnia  24 stycznia  2018 dotyczący wynajmu sali w ramach projektu Program profilaktyki raka piersi dla mieszkańców Województwa Podkarpackiego

 

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA PROCEDURY z 24 stycznia 2018 r. WYNAJEM SAL

 

 

Protokół z przeprowadzenia procedury postępowania ofertowego z  dnia  24 stycznia  2018 dotyczący wydruku broszur informacyjnych i materiałów edukacyjnych
wraz z opracowaniem merytorycznym i graficznym
w ramach projektu Program profilaktyki raka piersi dla mieszkańców Województwa Podkarpackiego

 

Protokół_broszury_24_stycznia_2018

 

 

Protokół z przeprowadzenia procedury postępowania  ofertowego z  dnia  24 stycznia  2018 dotyczącego wyboru usług prowadzenia spotkań informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki raka piersi w ramach projektu Program profilaktyki raka piersi dla mieszkańców Województwa Podkarpackiego

 

Protokół

Wróć na górę

7. Kontakt

 

SANUS Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.

37-450 Stalowa Wola

ul. Wojska Polskiego 5

 

mail: mammografia@sanus.med.pl

 

telefony:
+48 725 283 595

 

tel, fax +48 15 842 50 22

 

Wróć na górę Wróć na górę

9. Tryb zgłaszania nieprawidłowości

 

Każda informacja dotycząca nadużyć finansowych związanych z realizacją RPO WP może być zgłaszana bezpośrednio do Instytucji Zarządzającej RPO WP. W przypadku otrzymania informacji o możliwych nadużyciach finansowych od osób trzecich, zachowywana jest pełna poufność oraz ochrona danych osobowych tych osób, również w przypadku niepotwierdzenia przekazanej informacji.

Ponadto, każda osoba, która poweźmie istotne informacje świadczące o możliwości wystąpienia podejrzenia nadużycia finansowego w związku z realizacją RPO WP, ma możliwość powiadomienia właściwych w danej sprawie organów:

1. Policji lub innego uprawnionego organu ścigania

Osoby posiadające wiedzę o przestępstwie lub mające wiedzę mogącą przyczynić się do wykrycia samego czynu zabronionego lub jego sprawców, mogą dokonać zgłoszenia do właściwego organu ścigania:

  • za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub faksu,
  • osobiście, we właściwej miejscowo jednostce Policji albo prokuratury,
  • anonimowo, bez podawania swoich danych osobowych, np. telefonicznie lub pisemnie (bez podpisu lub z podpisem nieczytelnym).

2. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

W przypadku podejrzeń popełnienia nadużyć finansowych, mogących stanowić praktyki ograniczające konkurencję, podlegają one zgłoszeniu Prezesowi UOKiK, na podstawie art. 86 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Zgodnie z programami łagodzenia kar (leniency oraz lenciency plus), wobec przedsiębiorców oraz osób zarządzających przedsiębiorstwem które podejmą współpracę z Prezesem UOKiK oraz przedstawią dowody na istnienie niedozwolonego porozumienia ograniczającego konkurencję istnieje możliwość odstąpienia od nałożenia kary pieniężnej lub jej obniżenia. Więcej informacji na temat ww. programów znajduje się na stronie internetowej UOKiK, pod adresem: https://uokik.gov.pl/program_lagodzenia_kar2.php.

3. Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych

Każdy obywatel może bezpośrednio poinformować OLAF o podejrzeniu nadużycia finansowego lub korupcji, mającym wpływ finansowy na interesy Unii Europejskiej. Wszelkie przydatne informacje oraz formularze potrzebne do zgłoszenia nadużyć finansowych OLAF-owi dostępne są na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/anti_fraud/olaf-and-you/report-fraud/index_pl.htm.

Szczegółowe informacje dotyczące informowania o podejrzeniu wystąpienia nadużycia finansowego zostały również opisane w sekcji 5.3 Sposoby powiadamiania właściwych organów ścigania o podejrzeniu wystąpienia nadużycia finansowego w ramach RPO WP 2014-2020 Wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WP w zakresie zwalczania przypadków nadużyć finansowych i korupcji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Wróć na górę