Spis treści

1. Dostawa wyposażenia wraz z montażem w ramach projektu pn. Modernizacja energetyczna budynku Szpitala Specjalistycznego „Sanus” w Stalowej Woli – 8.04.2018

 

Przedmiotem zamówienia jest wybór dostawcy urządzeń z montażem: urządzeń niezbędnych do modernizacji instalacji c.w.u., instalacji absorpcyjnej pompy ciepła typu powietrze-woda o mocy maksymalnej mocy grzewczej 114,9 kW, modernizacje instalacji oświetleniowej – zmiana oświetlenia na energooszczędne (LED), montaż dwóch oddzielnych instalacji fotowoltaicznych o mocy 39,9 kWp każda, niezbędnych do realizacji projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynku Szpitala Specjalistycznego SANUS w Stalowej Woli” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III Czysta Energia, dział 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Załączniki:

1) ogłoszenie

2) Instrukcja dla Wykonawców 08.04.2019

3) Zał nr 5

4) Instrukcja dla Wykonawców 08.04.2019 (PDF)

5) Odpowiedzi na pytania z dnia 12.04.2019

6) Odpowiedzi na pytania z dnia 15.04.2019

7) Odpowiedzi na pytania z dnia 15.04.2019 (2)

8) Odpowiedzi na pytania z dnia 16.04.2019

9) Odpowiedzi z dnia 17.04 i 18.04.2019

10) Odpowiedzi na pytania z dnia 19.04.2019

11) Informacja o unieważnieniu postępowania

Wróć na górę

2. Dostawa wyposażenia wraz z montażem w ramach projektu pn. Modernizacja energetyczna budynku Szpitala Specjalistycznego „Sanus” w Stalowej Woli – 27.05.2018

Przedmiotem zamówienia jest wybór dostawcy urządzeń z montażem: urządzeń niezbędnych do modernizacji instalacji c.w.u., instalacji absorpcyjnej pompy ciepła typu powietrze-woda o mocy maksymalnej mocy grzewczej 114,9 kW, modernizacje instalacji oświetleniowej – zmiana oświetlenia na energooszczędne (LED), montaż dwóch oddzielnych instalacji fotowoltaicznych o mocy 39,9 kWp każda, niezbędnych do realizacji projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynku Szpitala Specjalistycznego SANUS w Stalowej Woli” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III Czysta Energia, dział 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Załączniki:

 1. ogłoszenie 27.05.2019
 2. Instrukcja dla Wykonawców 27.05.2019
 3. Zał nr 5
 4. Instrukcja dla Wykonawców 27.05.2019 (PDF)
 5. Protokół z otwarcia ofert 7.06.2019
 6. Protokół z wyboru oferenta 27.06.2019

 

 

Wróć na górę

3. Zakup infrastruktury do prac B+R – 29.05.2019

Postępowanie prowadzone w ramach projektu pn. „Zakup infrastruktury do prac B+R niezbędnych do
ustalenia schematu szybkiego badania bólu głowy w celu wczesnego wykrywania zmian nowotworowych mózgu przez Sanus Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.” jest realizowany w ramach Oś priorytetowa I.Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020– projekt nr RPPK.01.02.00-18-0023/18-00. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. Zakup infrastruktury do prac B+R niezbędnych do ustalenia schematu szybkiego badania bólu głowy w celu wczesnego wykrywania zmian nowotworowych mózgu przez Sanus Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. Zamówienie będzie realizowane w dwóch częściach.
Część I – Zakup, dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem rezonansu 3T
Część II – Zakup, dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem aparatu RTG

W związku z uwagami potencjalnych oferentów dniu 31.05.2019 zmieniono Instrukcję dla Wykonawców i Zał 5

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie

2. Instrukcja dla Wykonawców

3. Zał 5

4. Zał 6a

5. Zał 6b

6. Instrukcja dla Wykonawców 31.05.2019

7. Zał-5 31.05.2019

8. Odpowiedzi na pytania (1)

9. Odpowiedzi na pytania (2)

10. Odpowiedzi na pytania (3)

11. Odpowiedzi na pytania (4)

12. Odpowiedzi na pytania (5)

13. Odpowiedzi na pytania (6)

Zał 1 do odp na pyt 6

Zał 2 do odp na pyt 6

Zał 3 do odp na pyt 6

Zał 4 do odp na pyt 6

14. Odpowiedzi na pytania (7)

15. Odpowiedzi na pytania (8)

16. Odpowiedzi na pytania (9)

17. Odpowiedzi na pytania (10)

18. Odpowiedzi na pytania (11)

19. Protokół z otwarcia ofert 2.07.2019

20. Unieważnienie postępowania

Wróć na górę

4. Zakup infrastruktury do prac B+R – 29.08.2019

Postępowanie prowadzone w ramach projektu pn. „Zakup infrastruktury do prac B+R niezbędnych do
ustalenia schematu szybkiego badania bólu głowy w celu wczesnego wykrywania zmian nowotworowych mózgu przez Sanus Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.” jest realizowany w ramach Oś priorytetowa I.Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020– projekt nr RPPK.01.02.00-18-0023/18-00. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. Zakup infrastruktury do prac B+R niezbędnych do ustalenia schematu szybkiego badania bólu głowy w celu wczesnego wykrywania zmian nowotworowych mózgu przez Sanus Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. Zamówienie będzie realizowane w dwóch częściach.
Część I – Zakup, dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem rezonansu 3T
Część II – Zakup, dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem aparatu RTG

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2
 4. Załącznik nr 3
 5. Załącznik nr 4
 6. Załącznik nr 5
 7. Załącznik nr 6a
 8. Załącznik nr 6b
 9. Załącznik nr 7
 10. Ogłoszenie z bazy konkurencyjności
 11. Odpowiedź na pytania (1)
 12. Odpowiedź na pytania (2)
 13. Odpowiedź na pytania (3)
 14. Odpowiedź na pytania (4)
 15. Załącznik do Odpowiedzi na pytania (4)
 16. odpowiedź na pytania (5)
 17. Załącznik do Odpowiedzi na pytania (5)
 18. Odpowiedź na pytania (6)
 19. Protokół z otwarcia ofert 30.09.2019
 20. Unieważnienie postępowania – Część II – Zakup, dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem aparatu RTG
 21. Protokół z wyboru oferta
Wróć na górę

5. Zakup infrastruktury do prac B+R – 7.10.2019 – Zakup, dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem aparatu RTG

Postępowanie prowadzone w ramach projektu pn. „Zakup infrastruktury do prac B+R niezbędnych do
ustalenia schematu szybkiego badania bólu głowy w celu wczesnego wykrywania zmian nowotworowych mózgu przez Sanus Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.” jest realizowany w ramach Oś priorytetowa I.Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020– projekt nr RPPK.01.02.00-18-0023/18-00. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. Zakup infrastruktury do prac B+R niezbędnych do ustalenia schematu szybkiego badania bólu głowy w celu wczesnego wykrywania zmian nowotworowych mózgu przez Sanus Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.

Zakup, dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem aparatu RTG

 

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2
 4. Załącznik nr 3
 5. Załącznik nr 4
 6. Załącznik nr 5a
 7. Załącznik nr 5b
 8. Odpowiedź na pytania (1)
 9. Protokół z otwarcia ofert 16.10.2019r.
 10. Protokół z wyboru oferta
Wróć na górę

6. Wybór wykonawców usług prowadzenia prac badawczo-rozwojowych nad schematem szybkiego badania bólu głowy w celu wczesnego wykrywania zmian nowotworowych mózgu w ramach projektu „Prace badawczo-rozwojowe nad schematem szybkiego badania bólu głowy w celu wczesnego wykrywania zmian nowotworowych mózgu przez Sanus Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.”

Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawców usług prowadzenia prac badawczo-rozwojowych nad schematem szybkiego badania bólu głowy w celu wczesnego wykrywania zmian nowotworowych mózgu w ramach projektu „Prace badawczo-rozwojowe nad schematem szybkiego badania bólu głowy w celu wczesnego wykrywania zmian nowotworowych mózgu przez Sanus Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.”

 

Załączniki:

1) Zapytanie_ofertowe_24.07.2020

2) Załącznik-nr-1-Formularz-ofertowy

3) Załącznik-nr-2-Oświadczenie-o-braku-powiązań-kapitałowych-lub-osobowych

4) Załącznik-nr-3-Oświadczenie-o-spełnianiu-warunków-udziału-w-postępowaniu

Wróć na górę

7. Zakup Autobus w konfiguracji 22 + 1+ 1 z co najmniej jednym miejscem do mocowania wózka inwalidzkiego (montaż wózka może być po demontażu części foteli ). Autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych – z najazdami do wprowadzania wózków

 

 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wybór dostawcy autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych wraz z najazdami do wprowadzania wózków w konfiguracji 22 + 1+ 1 (montaż wózka może być po demontażu części foteli ) przez Sanus Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. Specyfikacja autobusu w załącznikach.

 

Specyfikacja PDF

Specyfikacja DOC

Odpowiedzi na pytania (1)

 

POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE

Wróć na górę

8. Dostawa wyposażenia i usług w ramach projektu pn. Informatyzacja w SANUS Szpital Specjalistyczny sp. z o.o. w Stalowej Woli

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyposażenia i usług w ramach projektu pn. Informatyzacja w SANUS Szpital Specjalistyczny sp. z o.o. w Stalowej Woli realizowanego w ramach środków Instrumentu REACT-EU w ramach działania 11.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług – REACT-EU, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 

 

Załączniki:

1. Instrukcja dla Wykonawców

2. Zał 5a

3. Zał 5b

4. Zał 5c

5. Zał 5d

6. Zał 5e

7. Zał 5f

8. Zał 5g

Link do Bazy konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/102056

9. Odpowiedzi na pytania nr 1

10. Odpowiedzi na pytania nr 2

11. Odpowiedzi na pytania nr 3

12. Odpowiedzi na pytania nr 4

 

POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE

Wróć na górę Wróć na górę

10. Dostawa wyposażenia i usług w ramach projektu pn. Informatyzacja w SANUS Szpital Specjalistyczny sp. z o.o. w Stalowej Woli

 

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyposażenia i usług w ramach projektu pn. Informatyzacja w SANUS Szpital Specjalistyczny sp. z o.o. w Stalowej Woli realizowanego w ramach środków Instrumentu REACT-EU w ramach działania 11.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług – REACT-EU, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 

 

Załączniki:

1. Instrukcja dla Wykonawców

2. Zał 5a

3. Zał 5b

3. Zał 5c

4. Zał 5d

5. Zał 5e

6. Zał 5f

7. Zał 5g

Link do Bazy konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/106337

8. Odpowiedzi na pytania nr 1

9. Odpowiedzi na pytania nr 2

10. Odpowiedzi na pytania nr 3

11. Odpowiedzi na pytania nr 4

12. Odpowiedzi na pytania nr 5

13. Odpowiedzi na pytania nr 6

14. Protokół z otwarcia ofert

15. Protokól z wyboru ofert

 

 

Wróć na górę

11. Dostawa wyposażenia i usług w ramach projektu pn. Informatyzacja w SANUS Szpital Specjalistyczny sp. z o.o. w Stalowej Woli

 

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyposażenia i usług w ramach projektu pn. Informatyzacja w SANUS Szpital Specjalistyczny sp. z o.o. w Stalowej Woli realizowanego w ramach środków Instrumentu REACT-EU w ramach działania 11.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług – REACT-EU, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 

 

Załączniki:

1. Instrukcja dla Wykonawców

2. Załącznik nr 5

Link do Bazy konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/117157

3. Odpowiedzi na pytania nr 1

4. Odpowiedzi na pytania nr 2

5. Protokół z otwarcia ofert

6. Protokół z wyboru oferta

Wróć na górę Wróć na górę