Spis treści

1. Informacje o programie

 

Ogólnopolski Program Profilaktyki Pierwotnej i Wczesnego Wykrywania Reumatoidalnego Zapalenia Stawów został opracowany z udziałem Ministerstwa Zdrowia i jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (program polityki zdrowotnej nr POWR.05.01.00-IP.05-00-017/17). Celem programu jest poprawa wczesnej wykrywalności RZS w celu zapewnienia utrzymania lub powrotu do aktywności zawodowej chorych na RZS spośród grupy docelowej programu. Realizacja programu obejmuje współpracę lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) ze specjalistą reumatologiem, przyjmującym pacjenta w ośrodku wczesnej diagnostyki zapalenia stawów. W zakresie realizacji projektu lekarz POZ przeprowadza 2 wizyty finansowane w ramach programu. Do wizyt kwalifikują się pacjenci z bólem i obrzękiem przynajmniej jednego stawu na podstawie kryteriów przesiewowych programu.

 

 

Wróć na górę

2. Informacje dla pacjentów

 

 

Reumatoidalne zapalenie stawów to przewlekła układowa choroba tkanki łącznej o podłożu immunologicznym. Etiologia RZS nie jest wciąż wystarczająco poznana, a w patogenezie tego schorzenia odgrywają rolę takie czynniki jak:

– zakażenia;

– czynniki genetyczne;

– czynniki środowiskowe (np. palenie tytoniu).

RZS charakteryzuje się zapaleniem przeważnie symetrycznych stawów – przede wszystkim drobnych stawów rąk i stóp, któremu towarzyszy bolesność stawu podczas ucisku, obrzęk stawu i tkanek okołostawowych, wysięk w stawie – bez zaczerwienienia skóry. Bólom i obrzękom stawów ponadto towarzyszy sztywność poranna, wywołana gromadzeniem się płynu obrzękowego w zmienionych zapalnie tkankach podczas snu. Obserwuje się także występowanie zmian ogólnoustrojowych (stany podgorączkowe, bóle mięśni, uczucie zmęczenia, brak łaknienia, utrata masy ciała).

Epidemiologia

W przebiegu RZS może dojść do uszkodzenia narządów wewnętrznych, m.in. nerek, serca, płuc i oczu. U chorych na RZS znacznie częściej dochodzi do zakażeń: 4-krotnie częściej do zakażeń gruźlicą, 2-ktotnie częściej zakażenie półpaścem. RZS zwiększa ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych, które są najczęstszą przyczyną zgonów. Zaobserwowano ponadto zwiększone ryzyko wystąpienia choroby limfoproliferacyjnej i depresji. Stopniowo RZS prowadzi do niepełnosprawności, inwalidztwa oraz przedwczesnej śmierci.

Obraz kliniczny i rozpoznanie RZS

W przebiegu RZS występują charakterystyczne objawy takie jak: ból i symetryczne obrzęki drobnych stawów rąk i stóp z towarzyszącą sztywnością poranną, często wielogodzinną. Mogą występować również objawy ogólne: stany podgorączkowe, osłabienie i uczucie przewlekłego zmęczenia.

W badaniach laboratoryjnych najczęściej stwierdza się przyśpieszone opadanie krwinek czerwonych (OB), zwiększone stężenie białka CRP, ponadto w aktywnych postaciach choroby może pojawić się niedokrwistość z nadpłytkowością.

Serologicznymi markerami RZS są czynnik reumatoidalny (RF) i przeciwciała przeciw cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi (anti cyclic citrullinated peptide antibodies – ACPA). Standardowo wykonuje się badania radiologiczne porównawcze rąk i stóp (obu jednocześnie). Zmiany radiologiczne (nadżerki, geody, osteoporoza przystawowa, deformacje stawów) pojawiają się po pewnym czasie trwania choroby i występują szybciej w jej agresywnym przebiegu.

Badanie ultrasonograficzne stawów (USG) oraz rezonans magnetyczny (MRI) pozwalają na wczesne „przedradiologiczne” wykrycie zmian sugerujących początkowy okres RZS, gdy proces zapalny toczy się w tkankach miękkich, w błonie maziowej oraz szpiku.

Następstwa RZS

RZS jest chorobą, która powoduje skrócenie życia w związku z licznymi schorzeniami współistniejącymi. Na początku choroby ponad połowa chorych ma przynajmniej jedną chorobę współistniejącą, a po 5 latach jej trwania problem dotyczy już 94% chorych. Najczęściej RZS współtowarzyszy: nadciśnienie tętnicze, astma, choroby endokrynologiczne, cukrzyca, niedoczynność tarczycy, osteoporoza, nadczynność przytarczyc, nowotwory, zawał serca, udar/niedokrwienie mózgu. RZS doprowadza również do częstego występowania depresji

 

Pacjenci, którzy odpowiedzą TAK na przynajmniej 6 spośród 11 pytań proszeni są o zgłaszanie się do swoich placówek POZ dostępnych na stronie lub bezpośrednio do:

SANUS Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.

37-450 Stalowa Wola

ul. Wojska Polskiego 5

Ilość miejsc dla osób zgłaszających się bezpośrednio do SANUS Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. ograniczona

 

Wróć na górę

3. Informacje dla lekarzy

 

 

Wróć na górę

4. Konkurs dla lekarzy POZ

 

NABÓR PLACÓWEK POZ

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż od 27 listopada 2017 trwa nabór placówek POZ do udziału w projekcie profilaktyki reumatoidalnego zapalenia stawów pn. „Profilaktyka i diagnostyka Reumatoidalnego Zapalenia Stawów w Polsce południowo-wschodniej”, dzięki któremu Państwa przychodnia może uzyskać dodatkowe wynagrodzenie za diagnostykę pacjentów z wczesnymi objawami RZS. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Korzyści z przystąpienia do projektu:

  • wynagrodzenie za każdego pacjenta w wczesnymi objawami RZS (96 zł brutto)
  • bezpłatne szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek w zakresie wczesnego rozpoznawania i leczenia RZS
  • bezpłatne warsztaty tematyczne dla lekarzy
  • szybka ścieżka diagnostyczna dla pacjentów – dzięki współpracy z naszym szpitalem
  • poprawa wizerunku placówki

Do projektu może przystąpić każda placówka poz z województwa podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i małopolskiego.

Przychodnie chcące realizować projekt muszą wyznaczyć minimum 2 osoby (lekarzy,pielęgniarki), w tym co najmniej jednego lekarza i jedną pielęgniarkę do udziału w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym wczesnego rozpoznawania i leczenia RZS. Szkolenie oraz warsztaty będą prowadzone przez specjalistów w dziedzinie chorób reumatologicznych. Szczegóły dotyczące zapisu na szkolenia znajdziecie Państwo poniżej.

Realizacja badań przesiewowych przez lekarzy będzie odbywać się w trakcie dwóch wizyt pacjenta w POZ i będzie polegała na przeprowadzeniu badania podmiotowego i przedmiotowego oraz podstawowych badań laboratoryjnych (OB, CRP i Morfologia). Za każdą wizytę podmiot uzyska wynagrodzenie w wysokości 48 złczyli za jednego pacjenta z wczesnymi objawami RZS przychodnia otrzyma wynagrodzenie w wysokości 96 zł brutto.

Pacjenci, u których podczas drugiej wizyty zostaną potwierdzone objawy RZS w trybie pilnym mają zagwarantowaną wizytę u specjalisty i pogłębione badania diagnostyczne w SANUS Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o., 37-450 Stalowa Wola, ul. Wojska Polskiego 5

UWAGA!!!
Pierwszy termin składania deklaracji trwa do dnia 8.12.2017 r.

W miarę wolnych miejsc będą ogłaszane kolejne


Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy – (dostępny do pobrania poniżej) należy wysłać na adres mailowy rzs@sanus.med.pl lub faksem pod nr +48 15 843 14 17 Oryginały dokumentów należy dostarczyć do biura (ul. Wojska Polskiego 5, 37-450 Stalowa Wola) lub przesłać pocztą na powyższy adres. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera za datę dostarczenia dokumentów uznaje się datę ich wpływu do biura.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decydować będzie kolejność wpływu kompletu dokumentów na skrzynkę mailową/faxem lub oryginałów zgodnie z postanowieniami regulaminu (do pobrania poniżej).

Szczegółowych informacji o projekcie udziela koordynator projektu Andrzej Rejzerewicz, tel.: +48 602 773 760, mail: rzs@sanus.med.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

Obecnie trwa ciągły nabór deklaracji placówek POZ chętnych do udziału w projekcie

Dokumenty do pobrania:

Opis programu

wzór umowy

regulamin konkursu

deklaracja przystąpienia

zgoda na publikację

opis wizyty lekarza POZ

 

Wróć na górę

5. Lista placówek POZ

 

Lista placówek będzie aktualizowana na bieżąco w miarę podpisywania umów z placówkami.

 

L.p.

Nazwa podmiotu leczniczego POZ, współpracującego w ramach programu profilaktycznego

Adres

Telefon

Dni i godziny przyjęć pacjentów w podmiocie POZ

1

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 37-470 Zaklików, ul.Krzywa 66

158737228

poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00

2

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOJANOWIE 37-433 Bojanów, ul.Parkowa 6

158708309

poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00

3

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 37-450 Stalowa Wola, ul.Eugeniusza Kwiatkowskiego 2

158421017

poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00

4

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ B.KWIATKOWSKA, A.POLAK, M.WILCZYŃSKA 39-450 Baranów Sandomierski, ul.Zamkowa 24

158118008

poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00

5

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDYK SP. Z O.O. 37-450 Stalowa Wola, ul.Józefa Poniatowskiego 31

158435016

poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00

6

NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA LESŁAW SZOT 34-600 Limanowa, ul.Józefa Piłsudskiego 12

602478525

poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00

7

SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZALESZANACH Z/S W ZBYDNIOWIE 37-415 Zbydniów, ul.Parkowa 8

158458305

poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00

8

SAMODZIELNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BODZENTYNIE 26-010 Bodzentyn, ul.Ogrodowa 1

413115711

poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00

9

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „REMEDIUM” 37-100 Łańcut, ul.Podzwierzyniec 41

172252191

poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00

10

SAMODZIELNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 27-530 Ożarów, ul.Spacerowa 10

158611019

poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00

11

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DWIKOZACH 27-620 Dwikozy, ul.Spółdzielcza 6

158311424

poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00

12

NZOZ VITAE 37-110 Żołynia, ul.Rynek 17

172243741

poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00

13

PRAKTYKA LEKARSKA DOROTA REIZER 37-100 Łańcut, ul.Józefa Piłsudskiego 10

172258444

poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00

14

RENI-MED. ŁĄCKIE CENTRUM MEDYCZNE 33-390 Łącko, ul. 53

511518485

poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00

15

INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA MAŁGORZATA SZCZĘCH 37-126 Medynia Głogowska, ul. 557

177726875

poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00

16

PRZYCHODNIA „NA ZIELNEJ” 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul.Zielna 12

412513662

poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00

17

NZOZ POLIMED PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO 39-400 Tarnobrzeg, ul.1 Maja 1

158513259

poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00

18

SPZOZ GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W KAMIENIU 36-053 Nowy Kamień, ul. 20

178556006

poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00

19

NZOZ ESKULAP 39-432 Gorzyce, ul.Józefa Piłsudskiego 17

158362561

poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00

20

GMINNY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ 39-410 Grębów, ul.Spacerowa 11

158112729

poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00

21

NZOZ ADAM I EWA W SOKOLNIKACH 39-432 Sokolniki, ul.Sandomierska 84

158363407

poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00

22

NZOZ W NISKU 37-400 Nisko, ul.Sandomierska 18B

158416622

poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00

23

NZOZ „PRZY FLORIANIE” 37-450 Stalowa Wola, ul.ks. Jerzego Popiełuszki 18

158443420

poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00

24

NZOZ ESCOR 37-415 Zaleszany, ul.Adama Mickiewicza 11

158458305

poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00

25

NZOZ „RUDNIK” 37-420 Rudnik nad Sanem, ul.Fryderyka Chopina 22

158761344

poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00

26

NZOZ W ZARZECZU 37-400 Zarzecze, ul.Adama Mickiewicza 46

158411001

poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00

27

NZOZ NR 1 37-430 Jeżowe, ul. 662A

158794311

poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00

28

NZOZ „PRYWATNA PRAKTYKA LEKARZY” S.C. 36-050 Sokołów Małopolski, ul.płk. Łukasza Cieplińskiego 28

177720104

poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00

29

PRZYCHODNIA „NASZE ZDROWIE-NIWIŃSCY” 37-418 Krzeszów, ul.Stolarska 1

158798753

poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00

30

NZOZ CENTRUM MEDYCZNE „ROKITEK” SP. Z O.O. 27-600 Sandomierz, ul.Rokitek 41A

158331212

poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00

31

NZOZ ZDROWIE W SANDOMIERZU 27-600 Sandomierz, ul.Rynek 4

158322331

poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00

32

NZOZ „JEŻOWE” 37-430 Jeżowe, ul. 662A

158797200

poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00

33

NZOZ „ZDROWIE RODZINY” S.C. 37-403 Pysznica, ul.Wolności 320

158410002

poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00

34

PRZYCHODNIA OLMEDICA 38-600 Lesko, ul.Piłsudskiego 6

515144807

poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00

35

NZOZ BIESZCZADY 38-713 Lutowiska, ul. 82

134608822

poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00

36

NZOZ „POMAGAM” 38-710 Czarna Górna, ul. 74

134619053

poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00

37

PRZYCHODNIA LEKARSKA HIPOKRATES 38-606 Baligród, ul.Kazimierza Wielkiego 16

134684009

poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00

38

SPZPOZ W ZAGÓRZU 38-540 Zagórz, ul.Piłsudskiego 4

134622341

poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00

39

MEDYCYNA RODZINNA 38-600 Lesko, ul.Parkowa 10

134688881

poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00

40

SPZOZ BAĆKOWICE 27-552 Baćkowice, ul. 101

158686226

poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00

41

CENTRUM MEDYCZNE ESCULAP POZ 38-500 Sanok, ul.Krakowska 76

134924277

poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00

42

„ESCULAP-MED” SP Z O.O. 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul.Wisławy Szymborskiej 17

412653856

poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00

43

SPZOZ OPATOWIE 27-500 Opatów, ul.Juliusza Słowackiego 13

158684105

poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00

44

PARAFIALNY ODDZIAL AKCJI KATOLICKIEJ 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul.Okólna 19

413070502

poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00

45

NZOZ OŚRODEK ZDROWIA W HACZOWIE 36-213 Haczów, ul. 96

134391374

poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00

46

NZOZ PROMED SP Z O.O. 36-200 Brzozów, ul.Adama Mickiewicza 9

134343106

poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00

47

NZOZ IZDEBKI 36-203 Izdebki, ul. 378a

134399005

poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00

48

SP ZOZ GMINNA PRZYCHODNIA LEKARSKA W IWONICZU ZDROJU 38-440 Iwonicz-Zdrój, ul.ks. Jana Rąba 4

134350532

poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00

49

SPG ZOZ 38-480 Rymanów, ul.Piłsudskiego 2

134355004

poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00

50

SPG ZOZ W MIEJSCU PIASTOWYM 38-430 Miejsce Piastowe, ul.Dworska 14

134353017

poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00

51

NZOZ PRZYCHODNIA NOVA 36-230 Domaradz, ul. 359

134347999

poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00

52

NZOZ OŚRODEK ZDROWIA W DOMARADZU 36-230 Domaradz, ul. 327

134347011

poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00

53

NOZO VISMED CENTRUM ZDROWIA WOJASZÓWKA SP Z O.O. 38-471 Wojaszówka, ul. 31B

134311793

poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00

54

SPG ZOZ 38-422 Krościenko Wyżne, ul.Szkolna 13

134315076

poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00

55

CENTRUM MEDYCZNE BOŻENA KROCHMAL 38-457 Zręcin, ul.Łukasiewicza 18

503188577

poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00

56

NZOZ MEDICA-1 38-430 Targowiska, ul.Armii Krajowej 25

134302261

poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00

57

ZDROWIE SP Z O.O. 38-458 Chorkówka, ul. 130

134313023

poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00

58

CENTRUM MEDYCZNE RODZINA SP Z O.O. 37-700 Przemyśl, ul.Adama Mickiewicza 30

538981000

poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00

59

CENTRUM MEDYCZNE VITA-ALMED 37-700 Przemyśl, ul.Juliusza Słowackiego 30

166785880

poniedziałek – piątek 8.00 – 18.00

 

 

 

Wróć na górę

6. Terminy szkoleń dla lekarzy POZ

 

Terminy szkoleń

Lp.

Miejscowość

Województwo

Miejsce spotkania

Termin Spotkania

Godzina spotkania

1.

Kielce

świętokrzyskie

Restauracja „Siedem Pokus”
aleja Na Stadion 365, 25-127 Kielce

27.11.2018 r.

17:30

2.

Tarnów małopolskie Restauracja Soprano Mościckiego 6, 33-100 Tarnów 20.03.2019r. 18.00

3.

Ostrowiec Świętokrzyski świętokrzyskie Hotel RED
Kuźnia 75,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
5.04.2019r. 18:30

 

 

Wróć na górę

7. Terminy szkoleń dla pielęgniarek POZ

 

 

Terminy szkoleń

 

Lp.

Miejscowość

Województwo

Miejsce spotkania

Termin Spotkania

Godzina spotkania

1.

Kielce

świętokrzyskie

Restauracja „Siedem Pokus”
aleja Na Stadion 365, 25-127 Kielce

27.11.2018 r.

17:30

2.

Tarnów małopolskie Restauracja Soprano Mościckiego 6, 33-100 Tarnów 20.03.2019r. 18.00

3.

Ostrowiec Świetokrzyski świętokrzyskie Hotel RED
Kuźnia 75,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
5.04.2019 r. 18:30

 

 

Wróć na górę

8. Kontakt

 

SANUS Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.

37-450 Stalowa Wola

ul. Wojska Polskiego 5

 

Nadzór merytoryczny

lek. med. Zbigniew Gola

specjalista reumatolog

tel. +48 607 283 595

fax +48 15 843 14 17

mail: golazbigniew@gmail.com

 

Koordynator projektu:

Andrzej Rejzerewicz

tel. +48 602 773 760

fax +48 15 843 14 17

mail: rzs@sanus.med.pl

 

Dział do spraw kontaktów z pacjentami i lekarzami POZ

Sekretariat

tel. +48 725 283 595

tel. +48 667 500 750

 

Wróć na górę Wróć na górę

10. Platforma e-learninogwa

 

Link do platformy ukaże się niebawem.

 

Wróć na górę

11. Tryb zgłaszania nieprawidłowości

 

Instytucja Zarządzająca PO WER realizując swoje obowiązki zobowiązuje się przestrzegać norm prawnych, etycznych na najwyższym poziomie, zasad rzetelności, obiektywizmu i uczciwości oraz pragnie być postrzegana jako instytucja przeciwna nadużyciom finansowym, w tym konfliktowi interesów i korupcji.

Zobowiązania takiego oczekuje się również od wszystkich Instytucji Systemu Realizacji PO WER, beneficjentów projektów PO WER oraz ich kontrahentów. W szczególności oczekuje się, że realizując swoje obowiązki będą oni przestrzegać zasad prawości, obiektywności, odpowiedzialności i uczciwości.

Zarówno w IZ PO WER, jak i w każdej Instytucji Pośredniczącej,wprowadzono jednolity system przeciwdziałania oraz zwalczania nadużyć finansowych, w tym konfliktu interesów i korupcji, który składa się z następujących elementów:zapobieganie nadużyciom finansowym, wykrywanie i zgłaszanie nadużyć finansowych odpowiednim służbom i instytucjom oraz raportowanie o tych nieprawidłowościach i korygowanie wydatków w przypadku powzięcia podejrzeń popełnienia nadużycia finansowego. Wprowadzenie powyższych rozwiązań rekomendowane jest także beneficjentom projektów PO WER.

IZ PO WER informuje, że będzie z pełną surowością i konsekwencją zwalczać wszelkie przypadki nadużyć finansowych, korzystając przy tym ze wsparcia odpowiednich służb i organów ścigania.  

 

Wróć na górę